Klaaikloet

gedichten geïnspireerd op de Groninger klei

Wim Gremmen heeft speciaal voor zijn 20 jarig jubileum als boekbinder in 2009 keramist Wim de Boer uitgenodigd om samen een bijzonder ‘boek‘ te maken.

Het was nadrukkelijk de bedoeling dat er een gezamenlijk product zou worden bedacht. Het moest een eenheid worden en dat is uiteindelijk de Klaaikloet geworden; een object in de vorm van een vers omgeploegde kluit aarde, zoals we die zo fraai zien op het Groninger land.

Twaalf dichters – van oorsprong Gronings of nu wonend op het Groninger land – hebben van harte meegewerkt aan dit bijzondere project. Zij hebben zich allemaal laten inspireren door de Groninger klei. Of neen beter, door de Klaaikloet. De betekenis daarvan gaat verder dan alleen een klomp verse klei. Volgens het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan heeft Klaaikloet wel drie betekenissen: een kleikluit, maar ook een lompe boerenmeid. En tenslotte is het ook nog eens een scheldnaam van een Westernijlaandster.

De oplage van de Klaaikloet is zeer beperkt, er zijn er slechts 35 exemplaren beschikbaar. Daarom hebben wij gemeend ook een handelseditie uit te moeten brengen. Uiteraard is dit boekje handgebonden!

Helaas zijn in deze bundel de gedichten van Eldert Ameling, Alje van Bolhuis, T. van Deel, Jan Glas, Reinder W. Hiemstra, Albert Landman, Joke Lutjebroek, Hendrikje Mastenbroek, Fetze Pijlman, Tiny Veldhuis, Peter Visser en Marjoleine de Vos niet handgezet en –gedrukt. De gedichten zelf zijn uiteraard even prachtig. U zult ook in deze vorm kunnen genieten van de soms wel heel verrassende associaties met de Groninger klei.

Handelseditie

 

De oplage van de Klaaikloet was zeer beperkt, en is uitverkocht. Daarom hebben wij gemeend ook een handelseditie uit te moeten brengen. Uiteraard is dit boekje handgebonden!

  • Oplage: 100 exemplaren
  • ISBN/EAN: 978-90-808986-4-6
  • Prijs: € 10,00